Links

SKU.nl
De doelstelling van het Keurmerk Uitvaartzorg (verder: Keurmerk) is bescherming bieden aan opdrachtgevers (consumenten). Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de uitvaartverzorging.

BGNU.nl
Westera uitvaartverzorging is erkend lid van de BGNU.

Uitvaartvereniging Vries
Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geinspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Uitvaartvereniging Eert de Doden
De vereniging heeft primair een lokaal karakter en bestaat uit leden. Personen vanaf achttien jaar kunnen lid worden van onze vereniging. Personen jonger dan achttien jaar waarvan een ouder lid is en aangemeld bij de vereniging, zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Uitvaartvereniging Annen e.o.
De uitvaartvereniging Annen en omstreken is een vereniging waar de belangen van haar leden hoog in het vaandel staan. Als vereniging heeft zij tot doel het verzorgen van begrafenissen en crematies.

Steenhouwerij-krul.nl
Voor alle soorten gedenktekens en monumenten in natuursteen.

Atelier Wijnen
AtelierWijnen maakt exclusieve, individuele grafmonumenten door het gebruik van onverwachte materialen, kleuren en verwerkingstechnieken.

Uitvaart.nl
Uitvaart.nl is de Nederlandse Plaats op internet waar terminale zorg (voor de uitvaart), uitvaartzorg (tijdens de uitvaart) en nazorg (na de uitvaart) gepresenteerd worden als een samenhangend geheel.

Uitvaartkompas.nl
Een heel informatieve site over alles wat bij een uitvaart komt kijken. Uniek is de mogelijkheid een persoonlijk uitvaartkompas samen te stellen!

Verliesverwerking.nl
Dit is de website van de landelijke stichting Rouwbegeleiding.

Gedenkboek.nl
Het informatiecentrum voor de Uitvaart is een onafhankelijke internetsite, waar een uitvaart naar wens, rouw, nazorg en gedenken centraal staan.

Lieve engeltjes
Een website voor mensen die hun kind verloren hebben. Deze site is van de stichting Lieve Engeltjes.

Rouw.nl
Deze site van de Stichting Uitvaart geeft informatie over rouw en allerlei aspecten die hiermee te maken hebben.

Stichting Kubler-Ross
Deze site geeft informatie over activiteiten, cursussen, boeken enz.

In de wolken
Een site van Publikatiebureau In de Wolken in Heeze.

Vook
Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

Vokk
De website van Vereniging Ouders, kinderen en kanker.

Stichting Achter de Regenboog
Ondersteuning in verliesverwerking met kinderen en jongeren. De stichting organiseert ook weekenden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Informatie en advieslijn iedere maandag, woensdag en vrijdag van 9-12 uur: 030 2334141.